Architectuur Zorg

De Expertcommunity Architectuur Zorg is een netwerk van informatiemanagers, IT-architecten, informatieanalisten, chief information officers (CIO’s) e.a. Dit netwerk werkt aan de uitdaging om architectuur rondom informatievoorziening in de zorg goed af te stemmen op burgers en zorgverleners.

Werkwijze

Binnen de Expertcommunity Architectuur Zorg werken de leden - in wisselende samenstelling - in verschillende werkgroepen aan adviezen en analyses. Leden van de community hoeven niet per se werkzaam te zijn in de zorg. De Architectuurboard beoordeelt de voorstellen van de werkgroepen en brengt advies uit aan het Informatieberaad Zorg.

 

Architectuur afgestemd op burgers en professionals

Digitalisering is de sleutel voor een meer samenhangende informatievoorziening in de zorg. Hierdoor zullen de centrale positie van burgers én de samenwerking tussen zorgprofessionals nog beter tot uitdrukking komen. Voor het realiseren van een dergelijke samenhangende informatievoorziening is een hoog niveau van kennis over de architectuur van het informatiestelsel in de zorg een vereiste.

De Expertycommunity Architectuur Zorg gaat de uitdaging aan om architectuur goed af te stemmen op burgers en zorgverleners en werkt daarbij samen met professionals die betrokken zijn bij informatievraagstukken in de zorg en die willen bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzaam informatiestelsel voor de zorg in heel Nederland.

 

Doelen Expertcommunity Architectuur Zorg

  • Bijdragen aan het realiseren van de outcomedoelen van het Informatieberaad op basis van een set van coherente afspraken.
  • Opbouwen van een professionele community van sectoroverstijgende architectuurkennis in de zorg en ondersteuning.
  • Opleveren van producten en adviezen die samen met het veld zijn ontwikkeld.
  • Zoeken van verbinding met bestaande architectuurgremia. Hergebruiken en consolideren wat er al is.
  • Verbinden door kennisdeling en opdoen van nieuwe kennis vanuit (inter)nationale ontwikkelingen.

 

Huidige werkgroepen

  • Werkgroep DIZRA     
    Hier creëren we stapsgewijs een normenkader. Dit normenkader bevat principes, richtlijnen, typeringen van bouwstenen en praktijkvoorbeelden en wordt gezien als referentiearchitectuur voor het gewenste informatiestelsel. Specifieke architecturen en bouwstenen zullen aan dit normenkader worden getoetst.

Lid worden?  

Bent u nog niet geregistreerd? Maak dan hieronder een account aan. 

Registreren

 

 

 

Contact 

Wilt u contact met de Architectuurcommunity Zorg, stuurt u dan een mail naar voorzitter van de Architectuurcommunity Zorg: Dennis Koster. 

Contactformulier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen