Informatieveiligheid en Privacy

Om de zorg beter, betaalbaarder en toegankelijker te maken werkt het Informatieberaad Zorg (IB) aan een Duurzaam Informatiestelsel voor de Zorg (DIZ), waarin zorggegevens veilig en betrouwbaar uitgewisselt kunnen worden. Om de goede en juiste zorg te leveren is het belangrijk dat ook de juiste informatie op de juiste plek beschikbaar is. 

Om het Informatieberaad Zorg (IB), maar ook VWS van praktische en inhoudelijke input te voorzien zijn in het netwerk van het IB vier expertcommunities gericht op gegevensuitwisseling in de zorg ingericht,namelijk;

 • Expertcommunity Architectuur Zorg
 • Expertcommunity Informatieveiligheid en Privacy
 • Expertcommunity Secundaire Data
 • Expertcommunity Standaardisatie Zorg
 • Expertcommunity Wegiz

In deze communities zitten zorg- en ICT-experts. Zij zetten hun kennis in voor de ontwikkeling van het DIZ, ze zorgen voor onderlinge kennisdeling en ze vervullen een brugfunctie tussen beleid en het veld. De expertcommunities hebben een verdiepende functie en richten zich op één of enkele aspecten van het DIZ. Meestal kunnen deze aspecten niet los van elkaar gezien worden en daarom kijken de communities vaak gezamenlijk naar vragen en onderwerpen die langskomen. Daarbij hebben ze naast een adviserende-  ook een signalerende functie. 

De Expertcommunity IV&P is een netwerk van vertegenwoordigers uit de zorg en privacy en securityorganisaties met een directe link naar de zorg. De leden zijn zorg- en ICT-experts met kennis van gegevensuitwisseling in de zorg en nemen op vrijwillig basis deel aan de community.

Het netwerk werkt aan het wegnemen van juridische- en informatiebeveiligingsknelpunten die een duurzaam informatiestelsel in de weg staan. Samenwerking is daarbij een belangrijke voorwaarde. De expertcommunity Informatieveiligheid en Privacy heeft de volgende doelstellingen:

 1. Bespreken en toetsen van beleid rondom de thema’s informatieveiligheid en privacy,
 2. Bespreken en duiden van actualiteiten,
 3. Signaleren en ophalen van privacy en security knelpunten uit de praktijk,
 4. Versterken van het IBZ door inhoudelijke kennis en inbreng t.a.v. informatiebeveiliging en privacy,
 5. Adviseren op thema’s die spelen in het IBZ.

 

Onderwerpen die in de Expertcommunity aan bod komen:

 1. Informatieveiligheid in zorg,
 2. Privacy by design,
 3. Toezicht en naleving Nen-normen (7510),
 4. Herziening van NEN 7512,
 5. Wegiz,
 6. Vitaalverklaring van de zorg
 7. Europese Cybersecurity richtlijnen (NIS2),
 8. Cyberaanvallen en ICT kwetsbaarheden zoals Log4J,
 9. Omgaan met cyberdreiging zoals ransomware,
 10. Treffen van technische, organisatorische maatregelen i.h.k.v. AVG ter voorkoming van datalekken,
 11. Eisen stellen aan cyberveilige medtech producten,
 12. Aansluiting op Z-CERT,
 13. Stimuleren van cyberbewustzijns en gedragsverandering
 14. European Health Data Space met focus op te stellen eisen t.b.v. cybersecurity
 15. Pseudonimisering.

 

In de expertcommunity IV&P zitten de volgende organisaties (in willekeurige volgorde):

 • KNMG
 • NFU
 • Federatie Medisch Specialisten
 • Actiz
 • KNMP
 • VGN
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • VNG
 • ZN
 • NVZ
 • KNGF
 • GGZ Nederland
 • RIVM
 • Privacy First
 • Z-CERT
 • VZVZ
 • KNMT (vertegenwoordigt ook LHV, InEen en NHG)
 • VWS
 • IKNL
 • ZINL
 • Enkele deelnemer op persoonlijk titel

Lid worden?  

Bent u nog niet geregistreerd? Maak dan hieronder een account aan. 

Registreren

 

 

 

Contact 

Wilt u contact met de expertcommunity Privacy en Informatieveiligheid, stuurt u dan een mail naar dienstpostbus IV&P.

 Contactformulier

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.