Secundaire Data

Om de zorg beter, betaalbaarder en toegankelijker te maken werkt het Informatieberaad Zorg (IB) aan een Duurzaam Informatiestelsel voor de Zorg (DIZ), waarin zorggegevens veilig en betrouwbaar uitgewisselt kunnen worden. Om de goede en juiste zorg te leveren is het belangrijk dat ook de juiste informatie op de juiste plek beschikbaar is. 

Om het Informatieberaad Zorg (IB), maar ook VWS van praktische en inhoudelijke input te voorzien zijn in het netwerk van het IB vier expertcommunities gericht op gegevensuitwisseling in de zorg ingericht,namelijk;

 • Expertcommunity Architectuur Zorg
 • Expertcommunity Informatieveiligheid en Privacy
 • Expertcommunity Secundaire Data
 • Expertcommunity Standaardisatie Zorg
 • Expertcommunity Wegiz

In deze communities zitten zorg- en ICT-experts. Zij zetten hun kennis in voor de ontwikkeling van het DIZ, ze zorgen voor onderlinge kennisdeling en ze vervullen een brugfunctie tussen beleid en het veld. De expertcommunities hebben een verdiepende functie en richten zich op één of enkele aspecten van het DIZ. Meestal kunnen deze aspecten niet los van elkaar gezien worden en daarom kijken de communities vaak gezamenlijk naar vragen en onderwerpen die langskomen. Daarbij hebben ze naast een adviserende-  ook een signalerende functie. 

De Expertcommunity Secundaire Datagebruik Zorg adviseert en informeert de verschillende beleidsdirecties, de Kerngroep en het Informatieberaad gevraagd en ongevraagd over het secundaire gebruik van data voor innovatie, onderzoek, beleid en kwaliteitsdoeleinden.

De expertcommunity Secundaire Data heeft 4 doelstellingen:

 1. Nagaan hoe vanuit de landelijke zorgregistraties in Nederland bijgedragen kan worden aan de totstandkoming van het duurzaam informatiestelsel in de zorg.
 2. Het informeren van betrokken partijen bij het secundaire datagebruik binnen het zorgveld over beleid ontwikkelingen. 
 3. Het bijdragen aan het beantwoorden van informatievragen vanuit de beleidsdirecties, partijen van VWS-concern en andere deelnemers van het Informatieberaad over het secundaire gebruik van data.
 4. Het in kaart brengen van de al bestaande zorgregistraties en het optimaliseren van het hergebruik hiervan d.m.v. het onderhouden van een gezaghebbende catalogus zorggegevens

 

 

Onderwerpen van de community zijn o.a.:

 1. Publiceren van open data: onderlinge uitwisseling van expertise, beslisboom voor publiceren open data, gepseudonimiseerde data en zienswijze autoriteit persoonsgegevens
 2. Toegankelijkheid van data: wat verandert er door de zienswijze van de autoriteit persoonsgegevens dat gepseudonimiseerde data niet langer als anonieme data worden gezien
 3. Basisgegevensset Zorg uit het programma registratie aan de bron: mogelijkheden om de landelijke zorgregistraties te vullen vanuit deze basisgegevensset
 4. Internationale wetsvoorstellen rondom secundaire datagebruik
 5. datauitwisseling voor secundaire datagebruik
 6. Welke verwijsgegevens tussen huisartsen en ziekenhuizen zijn voorhanden in de bestaande zorgregistraties
 7. Technologieën voor hergebruik van data

 


In de community van data experts zitten de volgende organisaties (in willekeurige volgorde):

 • LHV
 • NHG
 • GGZ NL
 • FMS
 • VGN
 • KNMP
 • Vektis
 • DHD
 • Trimbos
 • Nivel
 • IKNL
 • KNGF
 • CBS
 • Palga
 • CIBG
 • CIZ
 • NZA
 • ZIN
 • IGZ
 • RIVM
 • VWS
 • Perined
 • ZonMw
 • NFU
 • GGD
 • Health-ri
 • PHDNL

Lid worden?  

Bent u nog niet geregistreerd? Maak dan hieronder een account aan. 

Registreren

 

 

 

Contact 

Wilt u contact met de expertcommunity Secundaire Data? Stuurt u dan een mail naar voorzitter van de community: Valerie Swagemakers.

Contactformulier

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.