Openbare consultatieronde NEN 7540 BgZ

Karin Oost 27-01-2023 394 keer bekeken 0 reacties

Begin

04-11-2023 om 09:00

Einde

31-01-2024 om 12:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Het normalisatieinstituut NEN houdt een openbare internetconsultatie over de conceptnorm NEN 7540 BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg. U kunt uw commentaar online doorgeven.

Tijdens de openbare consultatieronde voor de conceptnorm kan iedereen commentaar leveren op de conceptnorm NEN 7540 BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg.

In deze norm staan eisen die gelden om de Basisgegevensset Zorg (BgZ) uit te kunnen wisselen. Zo weten leveranciers en ziekenhuizen waaraan ze moeten voldoen. De BgZ is een van de prioriaitre gevensuitwisselingen van de Wet Electronische Gegevensuitwisseling (Wegiz).

Ga naar www.normontwerpen.nen.nl om een reactie te geven. 

0  reacties

Cookie-instellingen