Volledigere informatie over volksgezondheid door het combineren van gegevensbronnen

Valide cijfers over morbiditeit in de bevolking zijn essentieel om de gezondheid van de Nederlandse bevolking te monitoren.

In Nederland wordt veel gebruik gemaakt van registers met informatie die routinematig door zorgverleners wordt vastgelegd als onderdeel van de zorg of voor declaraties bij de zorgverzekeraar. In dit onderzoek worden morbiditeitscijfers berekend voor een selectie van aandoeningen op basis van geregistreerde diagnoses in verschillende (combinaties van) databronnen. Door bronnen te combineren, krijgen we inzicht in wat de meerwaarde is van het gebruik van combinaties van bronnen en wat elke afzonderlijke bron bijdraagt aan morbiditeitscijfers. Het uiteindelijke doel is om betere schattingen van morbiditeitscijfers over de Nederlandse bevolking te verkrijgen.

Eenduidige cijfers over morbiditeit.pdf (nivel.nl)

Afbeeldingen

Cookie-instellingen