Secundaire Data

De Expertcommunity Secundaire Datagebruik Zorg adviseert en informeert de verschillende beleidsdirecties, de Kerngroep en het Informatieberaad gevraagd en ongevraagd over het secundaire gebruik van data voor innovatie, onderzoek, beleid en kwaliteitsdoeleinden.

De expertcommunity Secundaire Data heeft 4 doelstellingen:

 1. Nagaan hoe vanuit de landelijke zorgregistraties in Nederland bijgedragen kan worden aan de totstandkoming van het duurzaam informatiestelsel in de zorg.
 2. Het informeren van betrokken partijen bij het secundaire datagebruik binnen het zorgveld over beleid ontwikkelingen. 
 3. Het bijdragen aan het beantwoorden van informatievragen vanuit de beleidsdirecties, partijen van VWS-concern en andere deelnemers van het Informatieberaad over het secundaire gebruik van data.
 4. Het in kaart brengen van de al bestaande zorgregistraties en het optimaliseren van het hergebruik hiervan d.m.v. het onderhouden van een gezaghebbende catalogus zorggegevens

 

 

Onderwerpen van de community zijn o.a.:

 1. Publiceren van open data: onderlinge uitwisseling van expertise, beslisboom voor publiceren open data, gepseudonimiseerde data en zienswijze autoriteit persoonsgegevens
 2. Toegankelijkheid van data: wat verandert er door de zienswijze van de autoriteit persoonsgegevens dat gepseudonimiseerde data niet langer als anonieme data worden gezien
 3. Basisgegevensset Zorg uit het programma registratie aan de bron: mogelijkheden om de landelijke zorgregistraties te vullen vanuit deze basisgegevensset
 4. Internationale wetsvoorstellen rondom secundaire datagebruik
 5. datauitwisseling voor secundaire datagebruik
 6. Welke verwijsgegevens tussen huisartsen en ziekenhuizen zijn voorhanden in de bestaande zorgregistraties
 7. Technologieën voor hergebruik van data

 


In de community van data experts zitten de volgende organisaties (in willekeurige volgorde):

 • LHV
 • NHG
 • GGZ NL
 • FMS
 • VGN
 • KNMP
 • Vektis
 • DHD
 • Trimbos
 • Nivel
 • IKNL
 • KNGF
 • CBS
 • Palga
 • CIBG
 • CIZ
 • NZA
 • ZIN
 • IGZ
 • RIVM
 • VWS
 • Perined
 • ZonMw
 • NFU
 • GGD
 • Health-ri
 • PHDNL

Lid worden?  

Bent u nog niet geregistreerd? Maak dan hieronder een account aan. 

Registreren

 

 

 

Contact 

Wilt u contact met de expertcommunity Secundaire Data? Stuurt u dan een mail naar voorzitter van de community: Valerie Swagemakers.

Contactformulier

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen