Informatieberaad Zorg

De zorg verandert. De manier waarop mensen omgaan met gezondheid en ziekte. Mensen zoeken informatie op internet, gebruiken slimme horloges om bijvoorbeeld hun hartslag te meten, videobellen met de dokter, of gebruiken toepassingen op hun telefoon. De zorg digitaliseert.

Digitale zorg kan bijdragen aan betere zorg. Mensen kunnen bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen of hoeven minder naar het ziekenhuis en krijgen meer regie over hun gezondheid. Digitale zorg creëert veel zorggegevens. Als die veilig en betrouwbaar kunnen worden uitgewisseld kunnen zorgverleners nog beter de juiste informatie voor de juist zorg gebruiken. Hiervoor worden afspraken, standaarden en voorzieningen gemaakt. Daar werkt het Informatieberaad Zorg aan. In het Informatieberaad zorg werken zorgpartijen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg.
 

"Om zorg beter, betaalbaarder en toegankelijker te maken."

 

Leden Informatieberaad Zorg

In het Informatieberaad Zorg zitten zijn alle zorgsectoren vertegenwoordigd via koepel-, branche- en ledenorganisaties.

Leden zijn: Actiz, Federatie Medisch Specialisten, GGD-GHOR,De Nederlandse GGZ,Ineen, Jeugdzorg Nederland, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, Landelijke Huisartsen Vereniging , Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlands Huisartsen Genootschap, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Paramedisch Platform Nederland , Patiënten federatie Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten , Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.

Meer informatie? 

Meer informatie kunt u vinden op de website van het Informatieberaad Zorg Over het Informatieberaad | Informatieberaad Zorg

 

 

 

Heeft u vragen? 

Neem gerust contact met ons op. 

Contact

 

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen