Lid worden

Zowel het Informatieberaad Zorg (IB) als het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn ervan overtuigd dat voor de ontwikkeling van een duurzaam informatiestelsel in de zorg praktisch en inhoudelijke Zorg- en ICT-kennis belangrijk zijn. Daarom zijn we inmiddels een aantal jaren geleden gestart met het organiseren van expertcommunities. Dit zijn netwerken van inhoudsdeskundigen op het gebied van informatieuitwisseling in de zorg. "Alleen ga je sneller, Samen komen we verder!" 

Wil je lid worden? Ga dan naar de homepagina en meld je aan!

Hoe werkt het?

Dit communityplatform is ingericht om de communities, naast de fysieke of online overleggen die door de communityvoorzitters worden georganiseerd,  te ondersteunen en te versterken. Dit platform biedt ruimte voor onderlinge kennisdeling en kennisontwikkeling, zowel vanuit het veld als vanuit de koepels of VWS. Nadruk ligt op het halen én brengen van kennis en informatie en het gericht adviseren van het IB en VWS op thema's/onderwerpen die raken aan gegevensuitwisseling  in de zorg. Communities hebben ook een signalerende rol en duidelijk nieuwe ontwikkelingen en mogelijke risico's. 

Achter een openbaar toegankelijke startpagina is een besloten ruimte voor community-leden. Hier kunnen (nieuws)berichten worden gedeeld, er wordt een agenda bijgehouden en er is ruimte voor het stellen van vragen aan elkaar op een forum. Ook relevante producten als artikelen, onderzoeksrapporten of factsheets kunnen hier worden gedeeld. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk om hier een bruisend netwerk van te maken waar interesante informatiewordt gedeeld en men elkaar weet te vinden in het aanpakken van complexe gegevensuitwisseling gerelateerde onderwerpen. 

Je neemt deel aan dit communityplatform op persoonlijke titel en je mate van betrokkenheid is vrijblijvend. 

Huisregels

Om de communities beschaafd, informatief, aangenaam, constructief en interessant te houden hebben we huisregels opgesteld. Deze zijn te lezen op deze pagina. Wanneer je je hier registreert ga je akkoord met deze regels.

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden en regels op ieder moment te wijzigen. Het is dan ook aan te bevelen om ze regelmatig zelf te controleren op wijzigingen.

Privacy

Profielgegevens zijn alleen inzichtelijk voor geregistreerde gebruikers. Jouw profiel is niet vindbaar in Google. We vinden het belangrijk dat iedereen met zijn eigen naam geregistreerd staat. Pseudoniemen of anoniempjes staan we niet toe. We vragen je zoveel mogelijk informatie over jezelf te geven (expertise, functie en e-mailadres) zodat deelnemers elkaar kunnen zoeken en vinden om met elkaar in gesprek te gaan en kennis en ervaring te delen.

Moderatie

Dit communityplatform wordt beheerd en gemodereerd door de voorzitters van de vier expertcommunities en medewerkers van het bureau Informatieberaad Zorg. Zij kunnen te allen tijde en zonder overleg of toelichting berichten aanpassen of verwijderen, daar waar ze van mening zijn dat deze in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden, huisregels, of daar waar de leesbaarheid/begrijpeiljkheid van een bericht of de discussie in het geding is. 

De moderatoren behouden zich het recht voor om gebruikers, al dan niet tijdelijk, de mogelijkheid tot posten/reageren en de toegang tot het forum te ontzeggen, mochten zij zich naar het oordeel van de moderatoren niet aan de gedragsregels houden. Hieraan gaat minimaal één waarschuwing aan vooraf, tenzij de overtreding naar oordeel van de moderatoren ernstig genoeg is om direct tot een al dan niet tijdelijke verbanning over te gaan. 

Aansprakelijkheid

Deelnemen aan deze community geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker. De content die andere gebruikers dan de moderatoren plaatsen, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffendegebruiker en de juistheid of onjuistheid ervan komt geheel voor diens rekening. Noch het IB, noch VWS kunnen op wat voor manier dan ook verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud hiervan. 

Noch het IB, noch VWS zijn aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van dit platform.

Verkeerd gebruik melden

Kom je een bericht tegen dat naar jouw mening in strijd is met de gebruiksvoorwaarden en/of huisregels? Ga daarover dan niet in discussie, maar meld het bij de moderatoren door een email te sturen.

 

Cookie-instellingen